Face the Future

Face the Future is een onafhankelijke organisatie met als doel de klimaatverandering te beperken. Deze organisatie bestaat uit experts die wereldwijd gespecialiseerd zijn in het identificeren, ontwikkelen envermarkten van de waarden van biodiversiteit. Ze richten zich op duurzame ontwikkeling en innovatie. 

Organisaties die hun CO2 uitstoot willen compenseren kopen credits van bosaanplantprojecten die zijn ontwikkeld door Face the Future. Eén CO2 credit, ook wel vrijwillige emissie reductie genoemd, staat garant voor de vastlegging van 1 ton CO2 in één van de bosprojecten van Face the Future. Met de opbrengsten uit deze CO2 credits kan Face the Future haar projectactiviteiten voortzetten en uitbreiden. Daarnaast brengt Face the Future advies uit naar de organisatie om zo de uitstoot te verminderen. Bij aanschaf van credits ontvangt de organisatie een compensatie certificaat om de betrouwbaarheid van het project te waarborgen en legitimiteit te garanderen. Na compensatie van uitstoot krijgt de organisatie een vermelding in het openbare Markit Register.