Komt er een app voor de BlackBerry?

Met oog op het sterk afnemende aantal BlackBerry-gebruikers, heeft Yellowbrick besloten om geen app meer te ontwikkelen voor BlackBerry.

Via de SNAPP-app is het mogelijk om Android apps te downloaden met een BlackBerry (vanaf versie 10.2.1). Enkele Yellowbrick-klanten gebruiken de app zo toch op hun BlackBerry. Let op: Bij het gebruik van de app op BlackBerry staat Yellowbrick niet garant voor de kwaliteit. Ook is Yellowbrick niet aansprakelijk voor fouten.

Lees meer over onze parkeer-app voor iPhone, Android en Windows.