Skip to content

Komt er een app voor de BlackBerry?

Met oog op het sterk afnemende aantal BlackBerry-gebruikers, heeft Yellowbrick besloten om geen app meer te ontwikkelen voor BlackBerry.

Via de SNAPP-app is het mogelijk om Android apps te downloaden met een BlackBerry (vanaf versie 10.2.1). Enkele Yellowbrick-klanten gebruiken de app zo toch op hun BlackBerry. Let op: Bij het gebruik van de app op BlackBerry staat Yellowbrick niet garant voor de kwaliteit. Ook is Yellowbrick niet aansprakelijk voor fouten.

Lees meer over onze parkeer app voor iPhone, Android en Windows.