Belparkeren / Telefonisch parkeren

Je start en stopt parkeertransacties door te bellen met 088-BRICKEN.

Starten met mobiel parkeren:

  • Bel naar 088-BRICKEN (0882742536).
  • Toets de zonecode in en sluit af met een hekje.
  • Na bevestiging van de aanmelding start het bricken.

Stoppen met mobiel parkeren?
Bel 088-BRICKEN en stop het mobiel parkeren. De transactie stopt zodra je een bevestiging van het afmelden hoort. Voor uitgebreide uitleg, zie onze Handleiding Bricken op Straat.

Mobiel parkeren kan ook met onze parkeer app of via internet

Let op!

  • Een mobiel nummer kan maar in één account tegelijk voorkomen
  • Een mobiel nummer kan maar aan één kenteken tegelijk worden gekoppeld